top of page

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te

bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.

Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en

helpt bij het zoeken naar oplossingen.

De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende

geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke

tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging

VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 

bottom of page