foto Eef website de Afstemming.jpg

Via onderstaande button vind je mijn beleid rondom het Coronavirus

Het zou kunnen dat je na het lezen van de informatie op deze site denkt:

” Ja, ik wil graag proberen of deze Natuurgeneeswijze in de vorm van Energetische therapie mij verder kan helpen, want met de klacht(en) die ik nu heb, is het niet prettig leven zo”.

Prima, want dat betekent dat je gemotiveerd bent om met jezelf aan de slag te gaan.

Daar wil ik je graag bij helpen.

 

Mijn naam is Eveline Helder (1960), getrouwd en moeder van 3 dochters en 1 zoon.

Na jarenlang als A-Verpleegkundige te hebben gewerkt in het ziekenhuis en in de wijkverpleging, ben ik me gaan verdiepen in de Energetische Geneeswijze.

Ik heb een 4-jarige HBO-opleiding gevolgd en ben gediplomeerd als Natuurgeneeskundig Therapeut met als specialisatie Energetische therapie/Magnetiseren.

 

Ik behandel volwassenen en kinderen.

Naast het Magnetiseren kan ik ook hulp bieden bij het leren omgaan met Hooggevoeligheid en Buitenzintuiglijke ervaringen.

Tevens ben ik werkzaam geweest als Magnetiseur in het inloophuis Pisa te Hoorn, centrum voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker.


Ik ben mentor en stagebegeleider voor aanstaande therapeuten.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging het VVET (Verbond Van Energetisch Therapeuten). 

 

De VVET waarborgt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren:

  • Onze therapeut heeft een door VVET 4-jarige erkende energetische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.

  • Elke therapeut die vergoed wil worden, heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische of psychosociale basiskennis op Hbo-niveau gevolgd.

  • Ieder lid wordt minimaal iedere vijf jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol.

  • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen.

  • Een VVET Register lid doet minimaal 10 dagdelen aan bij-en nascholing per jaar. Bijscholingen zijn allemaal geaccrediteerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.

  • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.

  • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg) een registratie orgaan en bij TCZ, voor het tuchtrecht. Registratie is alleen mogelijk indien men een 4-jarige erkende Hbo-opleiding heeft gevolgd.

  • Verder is elk lid collectief verzekerd via de VVET voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze twee samen borgen de afdekking voor de WKKGZ. (wet kwaliteit klachten en geschillenzorg)